Links

Computermeester : Op www.computermeester.be staan
gratis educatieve spelletjes. Deze wordt gratis aangeboden voor leerlingen van
het basisonderwijs en de kleuters.De bedoeling van deze website is om
leerkrachten en ouders hun kinderen op een leuke en eenvoudige manier te leren
omgaan met wiskunde, taal en wereldoriëntatie. De computerspelletjes zijn zo
opgevat dat het inoefenen van een vaardigheid als speels ervaren wordt.

 

-Oefenpagina met allerlei tafeloefeningen

 

-De Zuidflits 

Een kleine 1000 leerlingen en hun leraren uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden ondersteund vanuit netwerk Zuid. 

Deze 'Zuidflits' heeft als doel de collega's te informeren en zo te betrekken bij de werking van het netwerk. netwerk Zuid (www.netwerkzuid.be).