Links

 

CLB

123 aan tafel (Gezond eten voor kinderen van 3 tot 6 jaar)

Onderwijs Vlaanderen (Wil je op de hoogte blijven van de rechten en plichten van je kind dan kan je dit op deze site vinden)

Let op (Hulpsite bij leerstoornissen en leerproblemen)

Sprankel (Vereniging voor ouders met normaal begaafde kinderen die leerproblemen hebben)

Zit stil (Centrum zit stil geeft informatie, vorming, training,ondersteuning en onderneemt maatschappelijke actie om iedereen die te maken heeft met ADHD/ADD vooruit te helpen)

Online aanvragen studietoelagen

Autisme Vlaanderen (Website van de Vlaamse vereniging voor autisme)

Stichting achter de regenboog (Verlies verwerking met kinderen en jongeren)

Klasse